NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Autorské čtení Ireny Douskové

Budžes, Oněgin, Darda a Medvědí tanec

Autorské čtení a beseda s Irenou Douskovou

20.00—21.30

Palác šlechtičen, Kobližná 1

Spisovatelka Irena Dousková se narodila v roce 1964 v Příbrami, v Praze vystudovala práva, v oboru ale nikdy nepracovala. Začínala s poezií (Pražský zázrak, 1992), svoji první prózu "Goldstein píše dceři", stylizovanou jako novela v dopisech otce a dcery, publikovala v roce 1997. Od té doby vydala dalších devět knížek (poezie, povídek, novel, románů), naposledy v letošním roce prózu "Medvědí tanec". Tematicky těží z české poválečné zkušenosti, zejména z její normalizační fáze; střídá komedii s tragédií, stejně jako autobiografický tón s polohou nadosobní metafory či apokryfu. Nejvýrazněji se prosadila volnou trilogií "Hrdý Budžes" (1998), "Oněgin byl Rusák" (2006) a "Darda" (2011).