NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Match Box art Made in Czechoslovakia

Vernisáž výstavy zápalkových nálepek s básníkem Jánem Litvákem

16.00—17.00

Kavárna Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Nálepky na zápalkách ve své době plnily úlohu propagandy, reklamy, pracovních náborů a horlivě nabádaly k životu rozumnému za každou cenu. „I srst se zužitkuje. Ze tří zajíců jeden klobouk.“ Hlásá jeden z nápisů. „Pitvaná drůbež, záruka dobré jakosti.“ Dnes mnohé tyto slogany zní směšně. Jsou ale také unikátní přehlídkou dobové grafi ky, newspeaku, ale i dokumentem státního uvažování nad malým člověkem, který měl být rozdrcen dělnicko-rolnickou pěstí při každém vybočení ze šiku slušných a poslušných. Výstava zahrnuje 1 344 nálepek z 50. a 60. let minulého století a pochází z podstatně rozsáhlejší soukromé sbírky. Vernisáž uvádí básník Ján Litvák a nakladatel Pavel Řehořík. Součástí akce je autorské čtení Jána Litváka.