NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Ve středu 14. května 2014 proběhne v celé České republice čtenářský happening Noc literatury, který letos vstupuje do svého osmého ročníku. Přestože začal v Praze, od roku 2010 se díky iniciativě Českých center konal také na několika místech Evropy. Noc literatury se tak díky své přitažlivosti a schopnosti překonávat kulturní a jazykové bariéry stává celoevropským fenoménem. Olomouc se prostřednictvím pětice institucí – Vlastivědného muzea v Olomouci, Vědecké knihovny v Olomouci, Knihovny města Olomouce, Moravského divadla Olomouc a Českého rozhlasu Olomouc zapojí do Noci literatury letos poprvé.