NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Literatura v éteru

Žítkovské bohyně u Ženíška

Zvuková instalace knihy a happy hours u Ženíška

10.00—17.00

Knihkupectví Michala Ženíška, Pasáž Alfa, Poštovská ul.

Uměly léčit a pomáhat, uměly poradit v nesnázích a viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně. Kateřina Tučková o těchto ženách napsala knížku, která se stala bestsellerem. K převedení románu do formátu audioknihy autorka poznamenala: „… když jsem poslouchala výsledné nahrávky, uvědomovala jsem si najednou širší rozměr příběhu, životnost postav a hlavně jejich nezávislost na mně.“ Zastavte se v srdci Brna a poslouchejte tajemný příběh z Bílých Karpat. V průběhu instalace ke každé u Ženíška zakoupené knížce jedna další (z produkce Větrných mlýnů) zdarma.

Literatura na jevišti

Bartók a Dřevěný princ

Interaktivní hudební klauniáda pro děti od 4 do 10 let

Dramatizace a režie Silvester Lavrík

16.00—17.00

Alžbětinská scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9

Příběh dětství Bély Bartóka a jeho uměleckého zrání ožívá v podání klasických postav commedie dell’arte. Harlekýn (Margit Garajszki) vypráví příběh, Kolombína (Júlia Urdová) se tomu diví. Divadelní adaptace pohádky maďarské spisovatelky Margit Garajszki Bartók.

Match Box art Made in Czechoslovakia

Vernisáž výstavy zápalkových nálepek

s básníkem Jánem Litvákem

16.00—17.00

Kavárna Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Nálepky na zápalkách ve své době plnily úlohu propagandy, reklamy, pracovních náborů a horlivě nabádaly k životu rozumnému za každou cenu. „I srst se zužitkuje. Ze tří zajíc  jeden klobouk.“ Hlásá jeden z nápisů. „Pitvaná drůbež, záruka dobré jakosti.“ Dnes mnohé tyto slogany zní směšně. Jsou ale také unikátní přehlídkou dobové grafi ky, newspeaku, ale i dokumentem státního uvažování nad malým člověkem, který měl být rozdrcen dělnicko-rolnickou pěstí při každém vybočení ze šiku slušných a poslušných. Výstava zahrnuje 1 344 nálepek z 50. a 60. let minulého století a pochází z podstatně rozsáhlejší soukromé sbírky. Vernisáž uvádí básník Ján Litvák a nakladatel Pavel Řehoří. Součástí akce autorské čtení Jána Litváka.

Trh knihou

Knihy za pusu, podpultovky, ležáky a další lahůdky

16.00—21.00

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Vloni v naší zemi vyšlo na dvacet tisíc knižních titulů. Kamenná knihkupectví nejsou nafukovací a musí navíc hledět na tržby, aby přežila. Proto se některé znamenité knížky na pultech, natož ve výlohách knižních krámů ani neohřejí a zmizí nám z očí v propadlišti internetového obchodování. Zapadnou jako „slunce za dnem, který nebyl“. Trh knihou je přehlídkou ztracených knih, které čekají na své znovuobjevení.

Kabinet Duha v kameni — Polsko

Autorské čtení Marty Mizuro a Jacka Bieruta

Simultánně promítaný český překlad, tlumočená diskuse

17.00—18.30

Dietrichsteinský palác, v prostorách expozice Svět nerostů, Zelný trh 8

Marta Mizuro (1970) představuje svůj kriminálně laděný román Tichá zastávka, Jacek Bierut (1964) čte úryvky z románů PiT, Prosincové povstání a Pornofonie. Mizuro a Bierut patří v Polsku mezi vážené a hojně vydávané spisovatele, oba jsou také respektovanými literárními kritiky. Večer završí diskuse o současné podobě polské literární produkce a její rezonanci v našich zemích. Dozvíme se, kdo za naší severní hranicí pokračuje v silné polské literární tradici po Sienkiewiczovi, Miłoszovi či Szymborské.

Literatura ve filmu 1

Čtyři dny v Hotelu Pavouk

Projekce dokumentárního fi lmu

o jedné cestě Pavla Kohouta a Jeleny Mašínové

Režie Filip Remunda

17.00—18.30

HaDivadlo, Pasáž Alfa, Poštovská 8D

Revoluce, Sorela, Ozbrojená demokracie, Láska, Tvorba, Brno, Košice, Ostrava a Wrocław za čtyři dny… se spisovatelkou Jelenou Mašínovou a jejím mužem, spisovatelem Pavlem Kohoutem. Po zhlédnutí fi lmu beseda s hlavními protagonisty spojená s křtem. Kohoutova memoárománu Z deníku kontrarevolucionáře, který vychází jako další svazek edice Retro Pavla Kohouta.

Literární šalina v Tramvaji čtenářů

Autorské čtení a jízda s Pavlem Tomešem

17.00 a 18.00

Nástup na Komenského náměstí

Pavel Tomeš je publicista, kreativní textař, stand-up komik a šachista. Narodil se v roce 1977 v Brně. Vydal sbírku fejetonů Facky z Marsu (2010) a její pokračování Zápisky malého tyranosaura (2012). Literární šalina je jízda s knížkou i s autorem. Součástí zábavy ve voze je prodej knih a přilehlá autogramiáda.

Knihy, papír, uhlí

Literárně-výtvarná dílna, performance, zábava

18.00—21.00

Richard Adam Gallery, Ve Vaňkovce 2

Od 19.00 proběhne literárně-výtvarná dílna a instalace v režii Richard Adam Gallery. Vystačíme s hromadou materiálu (papír, uhlí, písmena, vyřazené knihy a další), zkušenou lektorkou a šikovnýma i nešikovnýma rukama kolemjdoucích. Taky si budeme číst, fotit se v různých čtecích polohách a napíšeme kolektivní báseň… Po celou dobu je možné zdarma si prohlédnout nádherně industriální prostory RAG, od 18.00 komentovaná prohlídka aktuálních výstav v RAG instalovaných.

Uvědomujete si, přátelé, že celý váš život je stále se zpřesňující defi nice toho, čím už nikdy nebudete?

Autorské čtení s Ludvíkem Vaculíkem

18.30—19.30

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8

Ludvík Vaculík, spisovatel, který beletrii rozvíjí prvky reportáže a eseje (Rušný dům, Sekyra). Novinář specifi ckého výrazu a provokativních myšlenek (Jaro je tady, Srpnový rok). Autor literárního experimentu (Morčata) i dokumentu (Český snář). Narodil se 23. července 1926 v Brumově u Valašských Klobouk. Absolvoval politicko-novinářskou fakultu Vysoké školy politické a sociální v Praze, poté pracoval jako vychovatel, nakladatelský, časopisecký a rozhlasový redaktor. Za normalizace se aktivně podílel na rozvoji samizdatu, do oficiální kultury se vrátil po roce 1989. V roce 2008 obdržel Státní cenu za literaturu.

Kabinet Duha v kameni — Maďarsko

Autorské čtení maďarského spisovatele Istvána Vöröse

Simultánně promítaný český překlad, diskuse v češtině

18.30—19.30

Dietrichsteinský palác, v prostorách expozice Svět nerostů, Zelný trh 8

István Vörös, básník, spisovatel, dramatik a překladatel, narozen 1964 v Budapešti. Vystudoval fi lozofi ckou fakultu (obory česká literatura a literární věda). Vydal čtrnáct básnických sbírek (debut Só, kenyér, 1988), dva romány, čtyři povídkové soubory, tři sbírky esejů a řadu divadelních her. Překládá českou literaturu, mj. Holana, Blatného, M. Holuba, Skácela, Vrchlického, Březinu, Halase, Zahradníčka, ale taky Rilkeho a Miłosze. V roce 2005 získal cenu Premia Bohemica za propagaci české literatury v Maďarsku. Česky vydal knihu V okně spící (Protimluv, 2008).

Literatura ve filmu 2

Král nic nedělá

Projekce road movie s básníkem Petrem Králem

Režie Jan Gogola ml.

19.00—21.00

HaDivadlo, Pasáž Alfa, Poštovská 8D

„V neděli nedělám,“ improvizuje Petr Král na stupních vítězů opuštěného velodromu. Tekutý portrét básníka v pohybu mezi snem a přítomností, mezi Paříží a Prahou, mezi velodromem a věčností. Situační dokument zachycuje skici aktivního, inspirativního člověka, který na počátek svého uměleckého počínání stále staví údiv jako jádro fi lozofi cké disputace se světem, člověkem a snem. Nicnedělání jako schopnost pozastavení, údivu, radosti, elitářství jako schopnost rozmlouvat s lidmi a oduševňovat. V závěru beseda s režisérem filmu a Petrem Králem spojená s křtem prvního svazku jeho Sebraných básní.

Briketa

Podpal ostravské poezie a poezie o Ostravě

19.00—21.00

Venkovní pódium u Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Přes sto let se v bývalém ocelovém srdci republiky veršuje. Zjistí to čtenáři antologie příznačně nazvané Briketa. Brněnský podpal výboru z ostravské poezie a poezie o Ostravě z let 1894 až 2013 za účasti básníků na pravdě Boží (Petr Bezruč, M. Kurt, Jiří Veselský a další), básníků, kteří nikdy neopouštějí Francii (Milan Kundera), básníků reálně přítomných (Vít Slíva, Petr Čichoň, Ivan Motýl, Lukáš Balabán a mnozí další) na Noci literatury. Až bude hořet, zahraje Sněžná halda (Jan Šnéberger a spol.)

DJ Rejžek

Poslechový pořad Jana Rejžka

19.00—21.00

Sraz před budovou Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4

Mozaika poezie zhudebněné rockovými a folkovými písničkáři či skupinami (Václav Hrabě, Josef Kainar, Barbara Ježková, William Blake) s přesahem do současné podoby rockových textů.

Kabinet Duha v kameni — Německo

Autorské čtení německého spisovatele Martina Beckera

Simultánně promítaný český překlad, tlumočená diskuse

19.30—20.30

Dietrichsteinský palác, v prostorách expozice Svět nerostů, Zelný trh 8

Martin Becker pochází z Porúří, narodil se roku 1982. Spolupracuje s rozhlasem, s Jaroslavem Rudišem napsal dvě rozhlasové hry, operu Exit 89 a Lost in Praha. V roce 2007 vyšla sbírka jeho krátkých povídek Krásný život, která byla nominována na Cenu Ingeborg Bachmannové. „Nejhorší tu jsou ta nepsaná pravidla, úplně nejhorší jsou ale ta, o kterých nikdo nemluví. Například: Kdo tu zůstane, koupí si psy. A další: Kdo odsud nezdrhne, jde na půdu a oběsí se.“ (úryvek z knihy). 

Budžes, Oněgin, Darda — a Medvědí tanec

Autorské čtení s Irenou Douskovou

20.30—21.30

Palác šlechtičen, Kobližná 1

Spisovatelka Irena Dousková se narodila v roce 1964 v Příbrami. Začínala s poezií (Pražský zázrak, 1992), svoji první prózu Goldstein píše dceři, stylizovanou jako novela v dopisech otce a dcery, publikovala v roce 1997. Od té doby vydala dalších devět knížek (poezie, povídek, novel, románů), naposledy v letošním roce prózu Medvědí tanec. Tematicky těží z české poválečné zkušenosti, zejména z její normalizační fáze; střídá komedii s tragédií, stejně jako autobiografický tón s polohou nadosobní metafory či apokryfu. Nejvýrazněji se prosadila volnou trilogií Hrdý Budžes (1998), Oněgin byl Rusák (2006) a Darda (2011).

Welcome very MAČ — Tajemství krabice

Kolekce krátkých literárních filmů s tajemstvím

21.00—00.00

Café Tungsram, Kapucínské náměstí 7

Co spisovatelé ukrývají ve své krabici… Projekce krátkých filmů se spisovateli a o spisovatelích, kteří letos vystoupí na Měsíci autorského čtení. MAČ patří mezi nejvýraznější literární akce (nejen) letního Brna. Tradičně běží denně od 1. do 31. července v Divadle Husa na provázku. Noc literatury se stala slavnostním zahájením MAČ. Co ve své krabici ukrývá Miloš Urban, Petra Hůlová, Vráťa Brabenec, Tomáš Zmeškal, Jiří Padevět, Petr Váša a dalšÍ…

Němec & Němec

Autorské čtení Ludvíka a Jana Němcových

21.30—23.00

Sraz před budovou Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4

Spisovatel Ludvík Němec má syna Jana Němce, spisovatele. Otec Ludvík (1957), mj. dlouholetý ředitel Českého rozhlasu Brno, v loňském roce po dvaceti letech navázal tam, kde se svojí povídkovou tvorbou skončil, a vydal knihu Láska na cizím hrobě. V kategorii próza za ni byl nominován na prestižní ocenění Magnesia Litera 2014. Syn Jan (1981) vloni vydal svoji třetí knížku, v románu Dějiny světla popisuje osudy slavného českého fotografa Františka Drtikola. Společně s otcem Ludvíkem byl letos mezi nominovanými na Magnesii. Večerem¨provází šéfredaktor časopisu Host Miroslav Balaštík.

Kanárci v dole

Ivan Klíma, Pavel Kohout, Dušan Dušek

21.30—23.00

Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9

Knihy neovlivňují jen myšlení čtenářů, ale celé společnosti.Vliv literatury na každého z nás se ale s rozvojem technologií mění. Obraz přetlačuje slovo. Můžou ještě knihy formovat dobu, kterou žijeme, přestože oslovují relativně malou (a možná stále menší) skupinu čtenářů? Talk show s žijícími klasiky českého a slovenského písemnictví: Ivanem Klímou, Pavlem Kohoutem a Dušanem Duškem. Moderuje Silvester Lavrík.

Literatura a decibely 1

Václav Koubek

Koncert zpívajícího básníka

21.00—22.00

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Václav Koubek (1955 v Brně), hudebník, spisovatel, režisér, herec. Dvacet let patří ke špičce české hudební scény, autor knih Teď je to čistý, Vesnické povídky, Hospodské povídky a Karí povídky. Své básně nezaměnitelným způsobem zpívá za doprovodu harmoniky.

Literatura a decibely 2

Monikino Kino

Koncert tak trochu jiného folku

22.30—23.30

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Česko-slovenský hudební projekt muzikanta, divadelního a filmového režiséra a herce Petra Mareka a filmařky Moniky Midriakové. Hravý rytmický elektrofolk plný niterných a osobních textů, které dokazují, že hranice poezie a textařství nelze limitovat.

Party do rána

Od 23.30

Alžbětinská scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9

eln1.jpg