NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

V České republice se letos odehraje Noc literatury opět nejen v Praze - celá událost proběhne v těchto městech (ostatní města Evropy, kde se Noc literatury uskuteční, najdete níže).

České centrum Milán, ve spolupráci s nakladatelstvím Keller a Festivalem literatury v Miláně, připravilo druhý ročník milánské Noci literatury, v rámci které proběhne prezentace knih předních českých spisovatelů. Na akci budou italskému publiku přečteny ukázky z knihy českých spisovatelů Radky Denemarkové (Peníze od Hitlera), Arnošta Lustiga (Krásné zelené oči) a Otty Pavla (Smrt krásných srnců), které vyšly v italském překladu v nakladatelství Keller. Čtení proběhne za účasti paní Evy Lustigové, která zde také představí svůj film „Tvoje slza, můj déšť: Přítomnost Arnošta Lustiga“. Dalšími hosty večera bude italský novinář Francesco Cataluccio a docent českého jazyka na Univerzitě v Padově Alessandro Catalano. Setkání s českou literaturou proběhne dne 4. června 2014 od 20 hodin v prostorách Ex- Fornace v Alzaia Naviglio Pavese 16 v Miláně.

Program:

  • Úvodní slovo o české literatuře Alessandra Catalana a Francesca M. Cataluccia
  • Prezentace knihy Radky Denemarkové “Peníze od Hitlera” a čtení vybraných ukázek (Elisa Amore)
  • Prezentace knihy Oty Pavla “Smrt krásných srnců” a čtení vybraných ukázek (Fabio Paroni)
  • Eva Lustigová a Francesco Cataluccio vyprávějí o Arnoštu Lustigovi
  • Prezentace knihy Arnošta Lustiga “Krásné zelené oči” a čtení vybraných ukázek (Fabio Paroni)
  • Představení  filmu Evy Lustigové “Tvoje slza, můj déšť” o svém otci Arnoštu Lustigovi
  • Promítání filmu
  • Italsko-české občerstvení 

Speciální účast na Noci literatury přislíbili paní Eva Lustigová, italský novinář Dr. Francesco M. Cataluccio. Literární čtení bude doprovázeno klarinetovým kvartetem milánské konzervatoře. Ukázky budou čteny v italštině Elisou Amoreovou a Fabiem Paronim.