Czech cities
Foreign cities

NOC LITERATURY 2017
Literární happening organizují Česká centra ve spolupráci se Sdružením kulturních institucí zemí EU, zahraničními velvyslanectvími a nakladatelstvím Labyrint. Projekt se koná v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi – Světa knihy, ve středu 10. Května 2017.
Projekt vznikl v Praze v roce 2006, před pěti lety se k němu připojila také organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků a postupně se projekt šířil i do dalších měst Česka.
Letos Noc literatury proběhne v 50 městech ČR a 20 městech v zahraničí.

 

NOC LITERATURY VE STRAKONICÍCH

Letos poprvé se k projektu připojuje i Šmidingerova knihovna Strakonice. Tuto akci pořádáme k 650. výročí města Strakonice. Nabídneme zájemcům tři zajímavá místa a představíme na nich 6 vybraných knih. Čtení probíhají souběžně na všech třech místech, začínají v 18 hodin a jednotlivé ukázky se opakují vždy v půlhodinových intervalech až do 22:00 hod. Návštěvníci si sami volí pořadí míst, která během večera navštíví.

Plakát strakonice.jpg