Czech cities
Foreign cities

Žiwell

Winterova 3

20:30h - Kultúrne a komunitné centrum Žiwell je projektom občianskeho združenia Kvas. Ponúka priestor na posedenie v príjemnej atmosfére a prináša najrôznejšie kultúrne vyžitie. Vo svojich projektoch sa zameriava predovšetkým na ekológiu, dobrovoľníctvo a občiansku angažovanosť. Nachádza sa v budove hotela Victoria Regia, známeho aj ako Hotel Leier. Pôvodne klasicistická vila z 19. storočia prešla začiatkom 20. storočia prestavbou a prístavbou, a získala tak dnešnú romantickú podobu v historizujúcom štýle s cimburím a vežičkami. Patrí medzi nehnuteľné pamätihodnosti Piešťan.