Czech cities
Foreign cities

Mestský úrad Piešťany

Námestie SNP 3

20:00h - Mestský úrad zabezpečuje všeobecnú verejnú správu mesta Piešťany. Sídli v architektonicky zaujímavej budove plečnikovského charakteru z roku 1930 na Námestí SNP. Zaujímavosťou je, že v budove boli pôvodne aj ďalšie pracoviská: finančná správa, miestna polícia, požiarna zbrojnica i niekoľko bytov zamestnancov úradu.