Czech cities
Foreign cities

Gymnázium Pierra de Coubertin

Námestie SNP 9

19:30h - Gymnázium Pierra de Coubertina je pomenované podľa zakladateľa novodobých olympijských hier. Pôvodne Masarykova meštianska škola bola postavená v r. 1926ako prvá dokončená stavba nového Námestia SNP.  V súčasnosti na škole funguje štvorročné, päťročné bilingválne a osemročné štúdium. Popri škole tiež funguje folklórny súbor Máj, založený v roku 1996 a študenti sa podieľajú aj na tvorbe školského časopisu Gymnazista. Na škole študovali viaceré osobnosti, napr. plavkyňa Martina Moravcová, či vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka.