Czech cities
Foreign cities

Dom umenia Piešťany

Embankment of Ivan Krasko 1

17:30h - Dom umenia v Piešťanoch je moderný, impozantný architektonický skvost na brehu Váhu, obklopený zeleňou mestského parku. Je súčasťou umeleckého súboru Lúčnica. Konajú sa tu divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové podujatia, dokumentárne a umelecké výstavy, je jedným z hlavných organizátorov medzinárodných festivalov. Budova Domu umenia je prvou mimobratislavskou účelovou stavbou po 2. svetovej vojne, postavená v druhej polovici 70-tych rokov podľa projektu Ferdinanda Milučkého, ktorý v ňom využil „inšpiračné podnety z našej historickej aj ľudovej architektúry.“