Czech cities
Foreign cities

KOLLÁROVA ZÁHRADA, VCHOD CEZ BOTANICKÚ ZÁHRADU

Akademická

Snáď najznámejšia štiavnická záhrada "Kollárova" nesie meno jedného z najslávnejších umelcov pochádzajúcich z tohto mesta. Jozef Kollár sa v dome na Akademickej ulici č. 21 nielen narodil, ale tu aj neskôr žil a pracoval na svojich dielach. Dom a pozemok v súčasnosti patria Strednej odbornej škole lesníckej, ktorá spustnutú záhradu zmenila na arborétum: nachádzajú sa v ňom vzrastom netypické druhy domácich drevín, ktoré v prírode bežne nerastú.

 

writing

author

reader