Czech cities
Foreign cities

ZÁHRADA DOMU NA ULICI ING. ŠTEFANA VIŠŇOVSKÉHO

Ing. Štefana Višňovského 7

Dom na ulici Ing. Štefana Višňovského 7 má základy z prelomu 15.-16. stor., neskôr bol zrekonštruovaný do neskoro-klasicistickej podoby zo 60. rokov 19. stor. V jeho dlhej histórii ho kedysi vlastnil i významný mešťan a hlavný policajný kapitán Viliam Ocsovský a žil v ňom aj Ivan Markovič, zakladateľ spolku stenografov v Budapešti. Hornej časti záhrady dominuje secesný altánok. Ten však nie je od štiavnického umeleckého kováča Karola Firélyho, ale bol zakúpený v Prahe, rovnako ako aj fontána nachádzajúca sa v spodnej záhrade. O jej funkčnosti nie je pochýb a na prosbu súčasnému majiteľovi domu ju návštevníci môžu vidieť i spustenú.