Czech cities
Foreign cities

Má inkoustová léta

Novela s velkým nadhledem a humorem vykresluje autorčiny vzpomínky na bochovické prázdniny a tamní romskou komunitu. Současně se ale velmi kriticky vyjadřuje k některým negativním jevům, například k tradičně podřízenému postavení romských žen, a reflektuje i širší rámec společenského dění, mimo jiné bezprávné postavení romských žáků ve většinovém vzdělávání, nebo i to, jakým způsobem romská komunita prožívala okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Autorka patří k současné silné generaci romských autorek, které se postupně vymaňují z popisu dávných idylických pospolitostí Romů, kde je tradice a čest nadevše, a neohroženě se vrhly do zpracovávání intimních a často kontroverzních témat.