Czech cities
Foreign cities

Záhada Henriho Picka

Crozon je městečko na západě Bretaně – právě tam místní knihovník, samotář a podivín, inspirovaný Richardem Brautiganem, založí knihovnu odmítnutých rukopisů. A knihovna se zdárně plní. O několik let později zde mladá nakladatelská redaktorka objeví literární skvost napsaný jistým Henrim Pickem, místním pizzařem, jenž je už pár let po smrti. Když se vydají po jeho stopách, zjistí, že nic v jeho životě nenasvědčuje tomu, že by kdy napsal jedinou řádku, pokud se nepočítají nákupní seznamy. Jeho dílo je ale tady a pomalu se z něj stává senzace roku, kniha, která mnoha lidem, od Pickovy rodiny přes čtenáře až po literární obec, zcela převrátí životy…