Czech cities
Foreign cities

Tamangur

Tento lyrický román v 73 scénách líčí, jak se dítě a jeho babička snaží dorozumět o prožitcích a událostech v jedné švýcarské vsi. Naivní zvědavost dítěte a babiččin jízlivý ostrovtip vyvolávají nejrůznější situace, v nichž scény oscilují mezi smutkem a posměchem, realismem a fantastikou. Tamangur je tajuplné místo, ráj lovců, kam po smrti odešel dědeček. Jako místo vzpomínek a předjímání formuje veškeré dění a přispívá k mnohovrstevnatosti scén i jejich napětí.