Czech cities
Foreign cities

Vůle

Je válka. Okupované Antverpy ovládá násilí a nedůvěra. Wilfried Wils se považuje za začínajícího básníka, ale zároveň se musí živit jako pomocný policejní strážník. Kamarád Luďa se spíš ze ztřeštěnosti než z rozumu angažuje v odboji a ilegalitě, zatímco Wilfriedův umělecký mentor je zarputilým antisemitou. Wilfried ve snaze o přežití opatrně lavíruje mezi těmito dvěma světy. Po letech vypráví svůj příběh pravnukovi a ukazuje, že nikdo nejsme bez viny. Vůle je drsný, ambiciózní a mnohostranný román, v němž nikdo nezůstane ušetřen. Autor zpochybňuje hranice mezi dobrem a zlem, vinou a nevinou, a sahá do svědomí všem, kdo takzvaně nic neviděli, nic neslyšeli, ať už ve 20. či 21. století.