Czech cities
Foreign cities

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Bartoškova 1450/28
Nusle
SURO (6).JPG

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., je veřejnou výzkumnou institucí, která se zabývá odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva před ionizujícím zářením (více informací najdete na stránkách www.suro.cz).

Instituce sídlí v areálu bývalé Heroldovy továrny, jejíž historie sahá do doby okolo roku 1909. Součástí továrny na výrobu psacích strojů byla také obytná budova továrníka Jaroslava Herolda. Po první světové válce získala objekt armáda. Ministerstvem obrany zde byla zřízena vojenská automobilová zbrojovka.

V roce 2003 byl zdevastovaný objekt převeden na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (www.sujb.cz), následně prošel rekonstrukci a do jeho prostor byl umístěn Státní ústav radiační ochrany, ČR (organizační složka státu), který se v roce 2011 stal veřejnou výzkumnou institucí.

V rámci výstavby byl v areálu proveden archeologický výzkum, který prokázal intenzivní pravěké osídlení již před rokem 2000 př. n. l. Díky archeologickým nálezům zde vzniklo Malé muzeum archeologie, jehož expozice, kterou připravila společnost Archaia, je členěna do tří místností.