Czech cities
Foreign cities

Dům ochránců přírody

Michelská 48/5
Michle
The House of the Nature Preservers (2).JPG

Vedle kanceláře Českého svazu ochránců přírody, největší neziskové organizace zabývající se ochranou přírody v ČR, zde najdeme také ekocentrum pro pořádání vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost. Součástí domu je také knihovna s více než 3000 publikacemi přírodovědného typu. Na přilehlé zahradě pak můžeme obdivovat unikátní expozici ptačích budek.