One night – many experiences: public readings of contemporary literature performed by well known personalities at attractive and unusual venues in cities across Europe.

 

European Literature Night builds on the concept of literature being a unique creative medium which embraces the voices of individuals along with the values of the society they live in. The umbrella project “European Literature Nights 2012 – 2014” aims to bring contemporary European literature to the general public in an innovative way through a series of public readings and accompanying events. Supported by a grant from the Culture Programme of the European Union, the project partners hope to deliver high level of impact to their audiences. Although it is Brno, Bucharest, Dublin, Lisbon, Vilnius, Prague and Wroclaw who are jointly co-organizing the project “ELN 2012 – 2014”, the other partner cities where Literature Night already took root are of no lesser importance for the event’s development.

partnerská města

Slam poetry

Slam poetry nelze zaměňovat s autorským čtením či recitační soutěží. Autoři-performeři se zaměřují na to, co sdělují a jak to sdělují. Ideálním případem je výraz, který stojí na pomezí poezie a divadla. Důležitá je přitom hlavně komunikace s diváky. Do hry přichází i mimika, výraz, pohyb, rytmus i sdělení textu. Základní slamová pravidla v Česku jsou vlastní text, časový limit maximálně 3 minuty a žádné rekvizity. Porota-publikum může během produkce dávat najevo svou nelibost či souhlas a tyto reakce jsou ve slam poetry velmi vítané, dodávají vystoupení akčnost a dynamiku. Svým hlasitým ztotožněním se s výkonem slamera mohou taky ovlivnit porotu vybranou z jejich řad. Porotu vybírá konferenciér či další organizátor soutěže náhodně přímo z přítomného publika před samotným zahájením soutěže.

Čtení a akce

místa