One night – many experiences: public readings of contemporary literature performed by well known personalities at attractive and unusual venues in cities across Europe.

 

European Literature Night builds on the concept of literature being a unique creative medium which embraces the voices of individuals along with the values of the society they live in. The umbrella project “European Literature Nights 2012 – 2014” aims to bring contemporary European literature to the general public in an innovative way through a series of public readings and accompanying events. Supported by a grant from the Culture Programme of the European Union, the project partners hope to deliver high level of impact to their audiences. Although it is Brno, Bucharest, Dublin, Lisbon, Vilnius, Prague and Wroclaw who are jointly co-organizing the project “ELN 2012 – 2014”, the other partner cities where Literature Night already took root are of no lesser importance for the event’s development.

partnerská města

Jiří Šimáček

Narodil se 23. prosince 1967 v Brně. Na Masarykově universitě absolvoval estetiku a dějiny umění. Věnoval se fotografii, výtvarnému umění, od poloviny 90. let spolupracuje s Českou televizí jako dramaturg a scenárista. V roce 2000 založil (se Zdenkem Plachým) Střežený Parnass, „volné umělecké seskupení pro ochranu nejvyšších kulturních hodnot“; společně napsali hry Nepohodlný Indián (knižně 2002), Árie k nezaplacení, Last Christmas aj. „Střežený Parnass zajímají určité základní tématické okruhy,“ doplňuje Šimáček, „bída, přátelství, láska, bolest a utrpení. Jde nám o velké emoce a velká témata, která se ze současného umění vytrácejí.“ V roce 2009 vydal první knižní prózu Snaživky s podtitulem Nejnižší forma románu, který však vypovídá o nejnižší formě bytí lidí, kteří mají pocit, že jsou výš, než ti ostatní. Kniha byla nominována na cenu Josefa Škvoreckého. V minulém roce vydal román Charakter.