Czech cities
Foreign cities

Betánia Senec n.o.

Štefánikova 74

Betánia Senec je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre dospelých občanov so zdravotným znevýhodnením. Ich víziou je dať novú alternatívu do života človeku so zdravotným znevýhodnením s rešpektovaním jeho osobnosti a možnosťou rozhodovať o svojom živote. Zriaďovateľom je Diakonické združenie Betánia a Cirkev bratská . Situovaná je v pokojnom prostredí na brehu Seneckých jazier. Vo vlastnej textilnej a drevárskej dielni vyrábajú darčekové predmety rôzneho typu. Sú schopní dodať jednoduchšie výrobky aj na základe zadanej zákazky.