Literature Night  - public readings at unusual places. The 2016 website is under construction, will be launched soon.

 

The project presents contemporary European literature, translated into local languages. During one evening, well known actors or personalities read excerpts from the current European works of fiction. In 2015, 75 cities from 13 countries took part. Below please find the 2015 program which took place in your city.

 
Czech cities
Foreign cities

NOC LITERATÚRY Modra
streda 13. máj 2015  

 

otvorenie 18.30 v Historickej radnici

čítania začínajú o 19.00 do 21.30 hod

Osobnosti čítajú literatúru na zaujímavých miestach v Modre.

Čítania začínajú o 19.00 hod na všetkých miestach naraz, pokračujú v 30 min. intervaloch (15 min čítanie – 15 min. presun na ďalšie miesto).


Vstup voľný!


SÚŤAŽ

Na každom mieste čítania dostanete do letáku pečiatku. Ak prejdete všetkých päť miest a opečiatkovaný leták vhodíte do pripravenej schránky, zaradíme Vás do žrebovania o knižné ceny a modranské vína. Žrebovanie víťaza prebehne po ukončení čítaní (o 21.45 hod) v Historickej radnici.

 

organizátori
České centrum Bratislava

Mesto Modra
Modranská beseda

Mestská knižnica (MSKS)

 

spolupráca

Hlasné čítanie
Evanjelický zbor ECAV na Slovensku Modra