Literature Night  - public readings at unusual places. The 2016 website is under construction, will be launched soon.

 

The project presents contemporary European literature, translated into local languages. During one evening, well known actors or personalities read excerpts from the current European works of fiction. In 2015, 75 cities from 13 countries took part. Below please find the 2015 program which took place in your city.

 
Czech cities
Foreign cities

NOC LITERATURY 2015 pořádá Farní knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou Staňkov a literárně-dramatickým oborem ZUŠ Staňkov

 

Známý literární happening netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na různých místech Staňkova.

 

Čtení začíná v 18:00 v Městské knihovně v Lidovém domě, v 19:00 bude pokračovat ve vedlejší místnosti (v prostoru ZUŠ Staňkov) a poslední pásmo čtení bude od 20:00 ve Farní knihovně na faře.

 

Noc literatury organizují Česká centra, ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.

 

Projektu se účastní kromě Prahy a Staňkova dalších 34 měst v České republice.