Literature Night  - public readings at unusual places. The 2016 website is under construction, will be launched soon.

 

The project presents contemporary European literature, translated into local languages. During one evening, well known actors or personalities read excerpts from the current European works of fiction. In 2015, 75 cities from 13 countries took part. Below please find the 2015 program which took place in your city.

 
Czech cities
Foreign cities

NOC LITERATURY 2015 pořádá Městská knihovna v Českém Krumlově 

 

Známý literární happening netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně nedostupných místech Českého Krumlova.

 

Čtení probíhají paralelně na všech uvedených místech od 18.00 do 20.00 v hodinových intervalech (poslední čtení: 19.00 v DPS, 20.00 v Kavárně Hrádek a 20.00 v Synagoze). Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera navštívíte.


Noc literatury organizují Česká centra, ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.

 

Projektu se účastní kromě Prahy a Českého Krumlova dalších 34 měst v České republice.