Literature Night  - public readings at unusual places. The 2016 website is under construction, will be launched soon.

 

The project presents contemporary European literature, translated into local languages. During one evening, well known actors or personalities read excerpts from the current European works of fiction. In 2015, 75 cities from 13 countries took part. Below please find the 2015 program which took place in your city.

 
Czech cities
Foreign cities

NOC LITERATURY 2015 pořádá Masarykova veřejná knihovna Vsetín

 

Známý literární happening netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně nedostupných místech Vsetína.

 

Čtení probíhají od 18:30 na Židovském hřbitově a altánku Církve evangelické a od 20:00 v hospůdce Tři Opice. Sami si můžete zvolit, která z čtení navštívíte. Hudební doprovod zajistí Kateřina Mrlinová a Honza Ondrušek.

 

Noc literatury organizují Česká centra, ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.

 

Projektu se účastní kromě Prahy a Vsetína dalších 34 měst v České republice.