Literature Night  - public readings at unusual places. The 2016 website is under construction, will be launched soon.

 

The project presents contemporary European literature, translated into local languages. During one evening, well known actors or personalities read excerpts from the current European works of fiction. In 2015, 75 cities from 13 countries took part. Below please find the 2015 program which took place in your city.

 
Czech cities
Foreign cities

NOC LITERATURY 2015 pořádá letos poprvé i Městská knihovna v Písku

 

Známý literární happening netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně nedostupných místech v Písku.

 

Čtení probíhají paralelně na všech uvedených místech od 19.00 do 22.15 v půlhodinových intervalech. Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera navštívíte. Stanovišť bude celkem šest. Všichni návštěvníci akce obdrží kartičku, do níž jim bude na každém stanovišti potvrzena jejich účast. Ti, kteří absolvují všech šest čtení, budou mít možnost se zúčastnit slosování, kdy výherce získá jednu z knih, ze které se četlo právě během Noci literatury.


Noc literatury organizují Česká centra, ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.

 

Projektu se účastní kromě Prahy a Písku dalších 34 měst v České republice.