upoutavka 2020

Česká města
Zahraniční města

Vysťahovalci

Brak, 2017

Preklad: Milan Žitný

Štvoricu ľudských príbehov spája téma exilu zapríčinená turbulentnými dejinami 20. storočia, ale aj hlboký záujem o ľudskú pamäť a vzťah, ktorý si človek vytvára k miestu. Román balansujúci na pomedzí memoárov, cestopisu a fotografickej eseje patrí k dôležitým dielam súčasnej nemeckej literatúry.