upoutavka 2020

Česká města
Zahraniční města

Kaplnka Najsvätejšej Trojice


Čítať budeme aj pred nenápadnou rímskokatolíckou kaplnkou z polovice 18. storočia na juhovýchodnom konci mesta, neďaleko rybníka, ktorá je ako iné prícestné pútnické kaplnky postavená mimo mesta. Ukážku si vypočujete na lavičke pod šumiacimi brezami s výhľadom na drobný ale krásny barokový štít priečelia. 

písanie

autori

interpret