upoutavka 2020

Česká města
Zahraniční města

Slovenská Ľudová Majolika

Dolná 138

Jednu z ukážok si môžete vypočuť pri peci, ktorá vypiekla tisíce tradičných keramických predmetov. Literárna púť nás zavedie aj do výrobných priestorov Slovenskej ľudovej majoliky, do ktorej sa koncom roka 2017 vrátil život, kde sa opäť rozpálili pece a vrátili majstri keramikári, aby vdýchli hline život v podobe keramickej krásy.

písanie

autori

interpret