NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Tichý útěk

Rumunsko

Kniha přináší strhující vzpomínky ženy, odsouzené v období politických procesů v Rumunsku 50. let ke dvanáctiletému trestu odnětí svobody na samotce. Je to intimní výpověď nejen o absurditě, prožitých útrapách, rafinovaném tělesném i duševním mučení – o hladu, bití, o pobytu v cele s prosklenou stěnou, kolem níž neustále prochází dozorce, o samotě a ponížení. Autorka podává svědectví především o obdivuhodné síle osobnosti, s níž všem útrapám čelila a dokázala si uchovat duševní zdraví, svěžest i tvořivost. V duchu „sepisovala“ pohádky, divadelní hry, básně – vše jen zpaměti, bez kousku tužky a papíru –, úlomkem mýdla malovala obrazy na okno cely, a takto se jí podařilo morálně zvítězit nad svými vězniteli.  

překlad: Jana Klokočková

vydalo nakladatelství Doplněk