NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Mlčení

Portugalsko

Zdánlivě křehký příběh milostného trojúhelníku vyprávěný z pohledu mladé dívky slouží jako základní osa tenké novely, která se v době svého prvního vydání, v roce 1981, stala literární událostí. Dodnes je označována nejen za klíčový text portugalské ženské literární tvorby 20. století, ale i za mezník portugalské beletrie. Děj se skládá z krátkých nejasně ohraničených příběhů, jež jsou částečně propojené, ačkoliv nikdy docela nesplynou v jeden celek. Kromě příběhu lásky a vzpoury ve dvou různých generacích se autorka věnuje možnostem a limitům komunikace mezi dvěma odlišnými světy – ženami a muži. Promítá je do různých podob chaosu a řádu, emocí a racionality a postupně vyvrací představu o tom, že se tyto dva světy zákonitě musejí míjet.  

překlad: Lada Weissová

vydalo nakladatelství Torst