NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Tma a spol.

Litva

Román, při jehož psaní autor hojně čerpal z dochovaných autentických dokumentů, pamětí i soudobého tisku, přibližuje málo známé podoby holocaustu ve východní Evropě. Kniha zachycuje válečný příběh fotografa Vincenta, který je pod pohrůžkou smrtí přinucen sloužit jako dokumentarista v nacistických jednotkách SS. Čtenář tak má možnost sledovat existenciální drama mladého člověka, jenž se stal náhodným svědkem událostí později pojmenovaných jako holocaust. Vincentas, který „je zvyklý stát na druhé straně za objektivem, skrývat se před realitou za tenoučkým svitkem filmu“, se proti své vůli stane pozorovatelem masového vraždění židů, svědkem, který nemůže nic změnit a nikomu pomoci. Nakonec sám pocítí, že je sledován vyšší mocí…  

překlad: Igor Vítek