NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Konec jedné ságy

Maďarsko

Román, který se odehrává v mnoha časových i místních rovinách, je zároveň oslavou imaginace, jež nám umožňuj překonat krizové okamžiky v našich životech. Jeho hlavním hrdinou a vypravěčem je chlapec, který v 50. letech žije v izolaci prominentní čtvrti a je odkázaný na společnost prarodičů a přátelství dvou dětí ze sousední vily, jež stihl podobný osud. Tato dějová linie se proplétá s dědečkovým barvitým vyprávěním o historii rodiny tak, jak ji židovští prapředkové ústní tradicí předávali následujícím pokolením. Epické vyprávění o postavách z tisícileté židovské minulosti se tak spojuje charakteristickými epizodami, jež vystihují tísnivou atmosféru počátku komunistické diktatury, jejímž činitelem a později obětí se stal i chlapcův otec. 

překlad: Anna Valentová

vydalo nakladatelství Havran