NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Vedoucí projektu

Zdeněk Lyčka

lycka@czech.cz

234 668 563

 

Vedoucí produkce

Jolana Součková

souckova@czech.cz

234 668 301

 

Koordinátor projektu

Kamil Pavelka

pavelka@czech.cz

234 668 256

 

Webové stránky

Helena Novotná

novotna@czech.cz

234 668 502

 

Public Relations

Petra Jungwirthová

jungwirthova@czech.cz,

234 668 237

 

Video prezentace

Josef König

konig@czech.cz

234 668 251

 

Dramaturgie ukázek

Ondřej Kavalír

ondrej.kavalir@labyrint.net

 

 

 

 

 NL FB.png