NOC LITERATURY PRAHA 3 - ŽIŽKOV
8. ROČNÍK (14. 5. 2014)
18.00 – 23.00

Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se koná pod záštitou Tomáše Hudečka, primátora hl. m. Prahy, a ve spolupráci s Městskou částí Praha 3.

Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. 

Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.

 

Česká republika
zahraničí

Sokol Žižkov / taneční studio

Koněvova 929/19
Praha 3

Budova byla dokončena v roce 1898 podle plánů stavitele Františka Hodka. Činnost žižkovského Sokola byla během let několikrát zastavena (během obou světových válek i po únoru 1948), několikrát se měnil také název, ale i tak žižkovský Sokol vychoval řadu vynikajících sportovců, skvěle reprezentujících nejen tuto městskou čtvrť, ale také naši zemi. Čtení proběhne v nejvyšším patře budovy, v soukromém tanečním studiu Dancers´ Club, www.dancersclub.cz. 

 

Počet míst: 100  

Bezbariérový přístup: Ne